روستیکا روف گاردن پانوراما

بزرگترین بام رستوران تمام چوبی ایران

آرامش و زیبایی همراه با غذاهای عربی، بین المللی و سنتی را در روستیکا تجربه کنید.
همراه با موسیقی زنده

در بام مجتمع تجاری پانوراما، کافه رستوران روستیکا

 

. آخرین مطالب و خبرها مربوط به مجتمع تجاری بین المللی پانوراما را از طریق سایت  زیر  دنبال کنید 
 www.panorama.center 


این خبر را به اشتراک بگذارید :